Là Gì

Daseinzumtode là gì ?

Dasein zum Tode là một khái niệm triết học của Martin Heidegger, một trong những nhà triết học quan trọng nhất của thế kỷ XX. Tính thể qui tử, hay còn gọi là Dasein zum Tode, được hiểu là “Sống cho đến khi chết đi”, và là một trong những khía cạnh quan trọng của sự tồn tại con người (Dasein). Ý nghĩa của khái niệm này là sự nhận thức rằng cái chết không phải là sự kết thúc tuyệt đối, mà là một phần trong quá trình trở thành tồn tại hoàn chỉnh. Tuy nhiên, triết học của Heidegger lại rất khó hiểu và đòi hỏi độc giả phải có kiến thức chuyên sâu về triết học để có thể hiểu rõ hơn về Dasein zum Tode. Hãy cùng tìm hiểu Daseinzumtode là gì ? qua bài viết dưới đây cùng với duchungmobile.vn nhé !

Daseinzumtode là gì ?
Daseinzumtode là gì ?

Daseinzumtode là gì ?

Daseinzumtode dịch sang tiếng việt Tồn tại cho đến chết tiếng Đức là một khái niệm trong triết học được định nghĩa là “Sống cho đến khi chết đi”. Nó bắt nguồn từ nhà triết học người Đức Martin Heidegger và được ông diễn giải trong tác phẩm Sein und Zeit (Hiện hữu và Thời gian). Khái niệm này cũng có liên quan đến câu hỏi “Sự tồn tại” của chúng sinh và bản chất của con người với nhân cách là Dasein.

Daseinzumtode là gì
Daseinzumtode là gì

Từ thời Hy Lạp cổ đại, câu hỏi về “Sự tồn tại” của chúng sinh đã được đặt ra và những nhà triết học đã tìm kiếm câu trả lời cho nó. Tuy nhiên, các câu trả lời đó đều ngụ ý rằng sự tồn tại của vạn vật trên thế giới là hiển nhiên và không đòi hỏi đặt ra câu hỏi về trạng thái vạn vật không hiện hữu.

Theo quan điểm của Martin Heidegger, bản chất của con người nằm ở sự hiện hữu (Existenz) và có nhiều năng lực tồn tại. Das Sein Zum Tode đề cập đến việc sống đến khi chết đi và không phải là kết thúc, mà là một phần của sự hiện hữu của con người. Khái niệm này đặc biệt quan trọng đối với con người vì nó giúp ta nhìn nhận sự sống một cách toàn diện hơn, từ sự bắt đầu đến kết thúc.

Das Sein Zum Tode có ý nghĩa gì ?

Daseinzumtode gg dịch ra là “tồn tại cho đến chết“.

Sau khi đúc kết được những ý nghĩa về Das Sin Zum Tode, ta có thể nói rõ hơn về khái niệm này. Tính thể qui tịch hay tính thể qui tử (Sein zum Tode) là một phần của Tính thể (Dasein) của con người, đặc biệt liên quan đến khía cạnh ưu tính (Sorge).

Có thể phân tích khía cạnh ưu tính (Sorge) trong Das Sin Zum Tode theo ba khía cạnh quan trọng:

  • Existenzial tät (xuất thể tính): liên quan đến khả năng của con người trong việc thực hiện trách nhiệm của mình và hoàn thiện bản thân.
  • Faktizität (sự tính): liên quan đến thực tế và trải nghiệm của con người trong cuộc sống.
  • Verfallen (đọa tính): liên quan đến sự rơi vào và bị chi phối bởi các thói quen, tư tưởng và hành động tự động.

Tóm lại, Das Sin Zum Tode là một khái niệm phức tạp, có liên quan chặt chẽ đến Tính thể (Dasein) của con người và khía cạnh ưu tính (Sorge) trong cuộc sống. Phân tích ưu tính (Sorge) theo ba khía cạnh Existenzial tät, Faktizität và Verfallen sẽ giúp ta hiểu rõ hơn về khái niệm này.

Ý nghĩa Daseinzumtode chi tiết là gì ?

Martin Heidegger không cho rằng cái chết là sự chấm dứt hoàn toàn của Tính hiện thể (Dasein). Ông đặt Tính hiện thể (Dasein) dưới đặc điểm chủ yếu của Das Sein Zum Tode (Tính thể qui tử, tính thể qui tịch) để lĩnh hội và định nghĩa Tính hiện thể (Dasein) dưới khía cạnh Tính toàn thể (Ganzsein) trên tính luận bình diện (ontologisch).

Cái chết được coi là một sự cứu cánh, điểm tối hậu mà Tính hiện thể (Dasein) đạt tới để làm thành Tính toàn thể (Ganzsein) của mình. Tuy nhiên, có những điểm mâu thuẫn không tránh khỏi:

Ý nghĩa Daseinzumtode chi tiết là gì
Ý nghĩa Daseinzumtode chi tiết là gì
  • Tính hiện thể (Dasein) muốn đạt tới Tính toàn thể (Ganzsein) thì Tính hiện thể (Dasein) không còn là Tính hiện thể nữa.
  • Tính hiện thể (Dasein) phải đánh mất hiện thể thì mới đến được Tính toàn thể (Ganzsein). Điều này cũng là nguyên nhân tại sao không thể biết được về cái chết của chính bản thân mình.
  • Dù cả đời phải sống trong trạng thái mất mát, nhưng ngay cả trong trạng thái mất mát hoàn toàn, ta vẫn không có kinh nghiệm về cái chết của mình. Vì khi đã trải qua điều đó, ta không còn tồn tại, không có mặt ở đó (Dasein) để có được kinh nghiệm về sự không tồn tại.

Vì vậy, ta không thể lĩnh hội được Tính toàn thể (Ganzsein) của mình vì Tính toàn thể liên quan đến sự cuối cùng của Tự thể và Tự thể cuối cùng là Tự thể đã mất đi, không còn tồn tại nữa. Chỉ có cái chết mới xác định được sự toàn thể, sự tròn vẹn của Tự thể, nhưng khi chết rồi thì ta không còn là Tự thể nữa, không hiện ra Tính thể của bản thân nữa và không còn là Dasein nữa.

Nhà triết học Martin Heidegger là ai ?

Martin Heidegger (1889-1976) là một nhà triết học người Đức được coi là một trong những triết gia quan trọng nhất của thế kỷ XX.

Ông đã đưa ra một trường phái triết học đặc trưng của mình gọi là “Tôn trọng (hay Thiết chế) Tồn tại” (Existential Ontology), tập trung vào sự hiện hữu (Existenz) và Tồn tại con người (Dasein).

Triết học của Heidegger chủ yếu xoay quanh việc đưa ra một phương pháp triết học mới dựa trên phân tích ngôn ngữ và sự hiện hữu của con người. Theo đó, ông cho rằng triết học không chỉ là việc phân tích các khái niệm trừu tượng, mà còn phải tập trung vào việc hiểu rõ sự tồn tại của con người trong thế giới và sự hiện hữu của những vật thể.

Nhà triết học Martin Heidegger là ai
Nhà triết học Martin Heidegger là ai

Tuy nhiên, những tác phẩm của Heidegger lại rất khó hiểu và đòi hỏi độc giả phải có kiến thức chuyên sâu về triết học để có thể hiểu được. Bên cạnh đó, triết học của ông cũng bị chỉ trích vì những góc nhìn phân biệt chủng tộc và cộng đồng.

Heidegger cũng là một nhà văn và nhà thơ, và tác phẩm nổi tiếng của ông bao gồm “Sein und Zeit” (Hiện hữu và Thời gian), “Holzwege” (Những con đường đáng trách) và “Unterwegs zur Sprache” (Trên đường đến với ngôn ngữ). Ông đã được trao nhiều giải thưởng danh giá như Giải văn học Goethe và Giải Lenfesty.

Tuy nhiên, Heidegger cũng đã gây tranh cãi vì quan điểm chính trị và tình huống đối tác của ông với chế độ Đức Quốc xã trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới II. Mặc dù ông đã từ chối gia nhập Đảng Quốc xã, nhưng ông vẫn giữ quan điểm chính trị khác biệt với phần lớn các triết gia khác. Tuy nhiên, sau đó ông đã được tái cử vào năm 1951 và tiếp tục giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1958.

Các tác phẩm của Heidegger vẫn được coi là rất quan trọng và có sức ảnh hưởng lớn đến triết học phương Tây. Triết học của ông tập trung vào việc hiểu rõ sự tồn tại của con người trong thế giới và sự hiện hữu của những vật thể, đưa ra một cách tiếp cận mới về triết học và văn học.

Mặc dù ông đã qua đời vào năm 1976, triết học của ông vẫn được nghiên cứu và tranh luận trong giới triết học. Các tác phẩm của ông vẫn được đưa vào các chương trình giảng dạy và đóng góp tích cực vào sự phát triển của triết học phương Tây.

Video chi tiết daseinzumtode là gì ?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button