Dịch vụ bảo hành phần mềm

QUY ĐỊNH PHẦN MỀM DÀNH CHO CÁC THIẾT BỊ CHẠY HỆ ĐIỀU HÀNH IOS, ANDROID & CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH KHÁC

– Các quy định chung về bảo hành dịch vụ phần mềm dành cho các khách hàng làm dịch vụ tại cửa hàng (khách hàng mua máy hoặc không mua máy).

– Áp dụng cho các dòng máy có trong danh sách dịch vụ của Đức Hùng Mobile

– Áp dụng từ ngày 05/6/2016

– Quy định bảo hành về dịch vụ phần mềm có thể được thay đổi sau này.

1.  Đối với HĐH iOS

Dịch vụ : Việc Jailbreak ( can thiệp vào hệ thống ) sẽ bị tính phí dịch vụ , kể cả khi máy mua ở cửa hàng hay mua ở bên ngoài, máy là hàng công ty hay là xách tay.

Bảo hành : Bảo hành trọn đời phần mềm của máy – Việc mua thêm Game bản quyền không có trong Danh sách của Đức Hùng Mobile, cài đặt thêm Game bản quyền sẽ bị tính phi, tuỳ thuộc vào Game và máy, sẽ được tính mức giá ưu đãi hoặc hỗ trợ khoảng 50% mức giá.

2.  Đối với HĐH Android

Dịch vụ : Việc Root máy, chạy Rom Cook ( can thiệp vào hệ thống ) sẽ bị tính phí dịch vụ, kể cả khi máy mua ở cửa hàng hay mua ở bên ngoài, máy là hàng công ty hay là hàng xách tay.

Trường hợp đặc biệt : Đối với các máy xách tay Hàn Quốc, HTC One 2 Sim, Samsung 2 Sim thì được hỗ trợ Root máy, chạy Rom Cook, cài CH Play, fix lỗi tin nhắn … lần đầu để sử dụng như bình thường. Còn sau này nếu muốn chạy Rom Cook khác thì sẽ bị tính phí.

Bảo hành : Bảo hành trọn đời phần mềm của máy – Việc mua thêm Game bản quyền không có trong Danh sách của cửa hàng, cài đặt thêm Game bản quyền sẽ bị tính phi, tuỳ thuộc vào Game và máy, sẽ được tính mức giá ưu đãi hoặc hỗ trợ khoảng 50% mức giá.